Phòng Thí Nghiệm Ma

Ghost Lab
Lượt xem: 8,770
Thời lượng: 117 phút
Sau khi gặp ma trong bệnh viện của họ, hai bác sĩ trở nên ám ảnh một cách nguy hiểm về việc thu thập bằng chứng khoa học để chứng minh sự tồn tại của ma.
Phòng Thí Nghiệm MaGhost Labphim Thái Lan Phòng Thí Nghiệm Ma Ghost Lab Thái Lan HD Phòng Thí Nghiệm Ma Viet-Engsub Phòng Thí Nghiệm Ma FHD